26-28 Juli 2018

Information

Allt du behöver veta

Vad är Landskronakarnevalen?

Landskronakarnevalen är en stor folkfest som erbjuder musik, aktiviter mycket annat för alla åldrar och intressen.

När arrangeras Landskronakarnevalen 2018?

Den 26, 27 och 28 juli genomförs Sveriges största karneval.

Vem arrangerar Landskronakarnevalen?

Landskronakarnevalen produceras av Creandia Event & Kommunikation på uppdrag av Landskrona stad.

Öppettider

Landskronakarnevalen har öppet från kl 12.00 till 01.00.

Vad kostar det?

Alla scenprogram är gratis för besökarna.
En del aktiviteter, såsom karuseller och vissa aktiviteter på bland annat actionområdet är avgiftsbelagda, men det allra mesta är kostnadsfritt.

Finns det någon åldersgräns?

Nej, alla är välkomna till Landskronakarnevalen. Ung som gammal. Såklart.

Miljöpolicy

Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget Landskronakarnevalen och för våra samarbetspartners. Stora evenemang påverkar miljön på olika sätt och som arrangör för Landskronakarnevalen är det viktigt att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan. Vi arbetar för att hitta det bästa alternativet ur miljösynpunkt och för att arbeta aktivt med, samt utveckla vårt miljöarbete. Landskronakarnevalen tar hänsyn till och ligger i framkant, när det gäller miljömässiga aspekter. Landskronakarnevalens miljöledningssystem har utformats och genomförs enligt Stiftelsen Håll Sverige Rent:s riktlinjer för ett miljömärkt evenemang.

Landskronakarnevalen ska verka för:

  • att använda och premiera produkter och råvaror med så liten miljöpåverkan som möjligt, gärna ekologiska, närproducerade och fairtrade (före, under och efter genomförandet).
  • att arbeta för att minska våra avfallsmängder samt återanvända och återvinna så mycket som möjligt under Landskronakarnevalen (före, under och efter genomförandet).
  • att verka för att evenemangets transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt samt att våra besökare lätt kan hitta information om hur de tar sig till och från Landskronakarnevalen med minsta möjliga påverkan på miljön.
  • att informera och utbilda våra anställda och partners så de vet hur de ska arbeta för att minska vår påverkan på miljön.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder

Stora evenemang, som Landskronakarnevalen, drar många människor till koncentrerade ytor och det är inte alltid självklart att personer med funktionshinder får den plats de behöver. Att tillgänglighetsanpassa ett evenemang innebär inte bara att anpassa det till personer med synliga funktionsnedsättningar utan även för de med till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller allergier. För oss som arrangör är det viktigt att alla ska känna sig välkomna till evenemanget Landskronakarnevalen. Vi arbetar aktivt för att hitta de bästa lösningarna för så många som möjligt och för att underlätta för våra besökare med funktionshinder. Anpassningen sker i nära samarbete med Landskrona stad och Landskronakarnevalen strävar även efter att utveckla arbetet till framtida evenemang.

Landskronakarnevalen ska verka för:

  • att skapa en god tillgänglighet för hela evenemanget.
  • att tydligt informera berörda parter om den tillgänglighetsanpassning som gjorts och finns på evenemangsområdet.
  • att informera och utbilda våra anställda och partners så de vet vilka alternativ som finns för personer med olika funktionshinder.

Kontakta Fanny Persson på 0708-77 60 56 om något akut problem uppstår.

Varning Ljudnivå

Glöm inte hörselskydd.

Observera att höga ljudnivåer kan medföra risk för hörselskador. Använd hörselskydd. Öronproppar finns även att hämta vid vår InfoPoint på Kasernplan.

Fotoackreditering

Press- och fotoackreditering

Fotografer som vill bevaka scenuppträdanden och ha plats i fotodiket behöver en ackreditering. Generellt gäller att fotografering från scendiket är tillåtet under de första tre låtarna. 
Ansökan om ackreditering ska ske senast den 3 juli 2018.
Eftersom antalet platser är begränsat förbehåller sig Landskronakarnevalen rätten att tillsammans med eventuell samarrangör göra ett urval bland ackrediteringsförfrågningarna.

LISA

LISA (Landskrona Idrottsföreningars samorganisation) är på plats under årets karneval och hjälper till med bemanning och service vid cykelparkering och toaletter. I gengäld får de föreningar som ställer upp ersättning som går direkt till respektive organisation.
 Gunnar Nilsson, ordförande för LISA, gör ett fantastiskt jobb med att samordna detta så att ungdomar och vuxna får möjligheten att hjälpa sin förening. LISAs hemsida landskronaidrotten.nu.

Cykelparkering

Tänk på miljön. Ta cykeln.

Vi uppmuntrar karnevalsbesökarna att ta cykeln till evenemanget. I Slottsparken bakom Landskrona Museum finns en cykelparkering (se karta) som övervakas och sköts av Landskronas idrottsföreningar.

Torghandel

Den 26-28 juli är det dags för årets Landskronakarneval. I år, liksom tidigare år, kommer den stora scenen att vara belägen på Rådhustorget. Detta innebär att det inte kommer vara någon torghandel där under karnevalen, inte heller under veckan inför då vi bygger upp scenen och krögartälten.

Var ska Torghandeln flytta?

Torghandeln kommer att flyttas till Järnvägsgatan vid Teaterparken underperioden 23-30 juli.

Hur ska kunderna hitta hit?

Vi kommer att skriva om förflyttningen på Karnevalens hemsida samt Facebook-sida. Vidare kommer det att stå på Landskrona stads hemsida. Vi kommer även att sätta upp en skylt på Rådhustorget som hänvisar kunderna till Teaterparken.

Kontakt

Vänligen kontakta er vanliga torgvakt för eventuella frågor.

Ficktjuvar

Se upp för ficktjuvar

Vid trängsel kan ficktjuvar vara närgångna utan att bli upptäckta. Oftast märker man inte att stölden har skett förrän man behöver plånboken eller telefonen nästa gång. Tjuven passar på när vi tänker på annat. Var på din vakt.

Trafik och avstängningar

Avstängningar av gator
Kavallerigatan/Kasernplan stängs den 23/7 kl. 05 och öppnas igen den 30/7 kl. 05. Eriksgatan/Storgatan mellan Drottninggatan-Säbygatan stängs den 25/7 kl. 05 och öppnas igen den 30/5 kl. 05.

Avstängning av parkeringsplatser
Parkeringsplatserna på Kasernplan stängs den 25/7 kl. 05 och öppnas igen den 30/7 kl. 05. De längsgående gatuparkeringsplatserna inom karnevalsområdet stängs den 25/7 kl. 05 och öppnas igen den 30/7 kl. 05.

Vi rekommenderar alla besökare att ta sig hit med tåg eller buss då det finns begränsade parkeringsmöjligheter. Från Landskrona station kommer extrainsatta bussar gå kontinuerligt mellan stationen och karnevalsområdet.

När det gäller parkeringsplatser hänvisar vi till:
Skeppsbron, Kolgatans p-plats, Idrottsplatsens p-plats, Kv Jäntan, Landskrona Station och industriområdet bakom järnvägsspåren.

Under Karnevalstågets samling på lördagen den 28 juli, mellan 12-16, stängs Eriksgatan mellan Säbygatan – cirkulationsplatsen – Vallgatan/Säbygatan mellan Timmermansgatan – Eriksgatan av för all trafik som inte ska användas i Karnevalståget.

Bussar

Skånetrafiken kör extra avgångar med både buss och tåg

Stadsbusslinje 3 – Extra bussar körs till station. Från kl 13.30 fram till kl 02.15 körs rutten Stationen – Centrum – Skeppsbron – Stationen

Vissa turer på linje 240 trafikerar även Teckomatorp och Kågeröd

Tors 26, fre 27 juli
Från Teckomatorp till Landskrona Skeppsbron: 17.39, 18.39, 19.39
Från Landskrona Skeppsbron till Teckomatorp och Svalöv: 22.20, 23.20, 00.20*, 01.20*
(*fortsätter till Kågeröd)

Information om tillfälliga tider, rutter och hållplatser finns på Skånetrafikens hemsida. Tabeller kommer även finnas i vår InfoPoint på Kasernplan.

Linje 3 mellan Landskrona Station och Centrum är förstärkt under karnevalsdagarna.

Vanliga bussar återgår till ordinarie trafik söndag 29/7 kl.18.00.
Trådbussarna återgår till ordinarie trafik måndag morgon 30/7.

Taxi
Taxiplatserna under karnevalen finns på Storgatan, Drottninggatan vid Sofia Albertina kyrka samt på Borgmästargatan vid Gamla kyrkans grund.

Tåg

Extra insatt Pågatåg mot Malmö/Hyllie natt mot fredag 01.11

Tiderna finns sökbara på skanetrafiken.se samt i Skånetrafikens app

Kontantfritt

Vi uppmanar till en kontantfri Landskronakarneval 2018!

Vi som arbetar med Landskronakarnevalen värnar om både miljö och säkerhet, därför vill vi att kontanthanteringen ska bli så liten som möjligt. Härmed skulle vi vilja att ni som medverkar under karnevalen har kontantfria alternativ ut till era kunder.

X